Консультация ревматолога РІ Киеве — артроз, артрит, подагра. Запись РїРѕ тел. +380 44 599-33-81
Заболевания Препараты Публикации

Ревматичні хвороби та синдроми

професор А.С.Свінціцький, професор О.Б.Яременко, к.м.н. О.Г.Пузанова, к.м.н. Н.І.Хомченкова - К.: 2006, 680 стор.

Довідник призначений для ревматологів, терапевтів, лікарів суміжних спеціальностей та лікарів-інтернів.

Це перше в Україні фундаментальне фахове видання, в якому з урахуванням останніх наукових досягнень подано інформацію про всі «великі» та «малі» ревматичні захворювання, включаючи маловідомі ревматичні синдроми (понад 120 нозологічних одиниць). Викладений матеріал базується на даних доказової медицини, рекомендаціях Європейської протиревматичної ліги (EULAR), Асоціації ревматологів України та Інституту ревматології Російської АМН, досвіді відвідуваних авторами європейських клінік і власному клінічному досвіді.

Книга отримала позитивні рецензії від О.В.Синяченка (член-кор. АМН України, академік Академії наук вищої школи України, д. мед.н., професор, зав. кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Донецького державного медичного університету), Н.М.Шуби (д.мед.н., професор, головний ревматолог МОЗ України, професор кафедри терапії та ревматології КМАПО ім. П.Л. Шупіка), М.О.Колесника (д.мед.н., професор, головний нефролог МОЗ України, директор Інституту нефрології АМН України). Крім того, вона рекомендована Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів (протокол № 2 від 27.05.2005р.). Видання здійснено за підтримки представництв компаній „Берінгер Інгельхайм”, „Берлін-Хемі”, „Вьорваг Фарма”, „Ратіофарм Інтернешнл” „Пфайзер Ейч. Сі. Пі. Корпорейшн”, „Євромедекс”, „Шеринг-Плау”, „Нікомед” та „Ріхтер Гедеон Рт.”.

Книга написана українською мовою. Для зручності використання вона побудована як довідник: хвороби та синдроми розглянуто за єдиною схемою, яка включає такі рубрики як визначення поняття, історія питання, епідеміологія, етіологія, патогенез, патоморфологія, класифікація, клінічна картина, лабораторні та інструментальні дані, діагностичні критерії, диференційний діагноз, лікування, профілактика, прогноз. Пошук необхідної інформації полегшує предметний показчик. Книга містить 20 глав, класифікацію ревматичних захворювань за МКХ-10, 21 додаток, предметний покажчик та список літератури.

В главах І та ІІ розглянуті системні захворювання сполучної тканини та системні васкуліти, відповідно. Глава ІІІ присвячена гострій ревматичній лихоманці та хронічній ревматичній хворобі серця. В главі IV представлено інфекційні артрити – бактеріальні неспецифічні та специфічні (бруцельозний, туберкульозний, гонорейний, сифілітичний), вірусні (у т.ч. ревматичні синдроми при HBV-, HCV-, ВІЛ-, парвовірусних, ентеровірусних, аденовірусних, герпесвірусних захворюваннях) та грибкові (кандидозний, криптококовий і т.ін.). Ревматоїдний артрит, а також ревматоїдний васкуліт, синдроми Стілла, Фелті та Каплана наведені в главі V. Серонегативним спондилоартритам присвячена VІ глава: описані анкілозивний спондилоартрит, псоріатичний артрит, ювенільний хронічний артрит, ентеропатичні артрити, синдром Рейтера і реактивні артрити (хламідійний, ієрсиніозний, сальмонельозний, шигельозний, кампілобактерний), вказані SAPHO-, SEA-, RS3PE-синдроми і т.ін. В главі VІІ представлена лаймська хвороба, ревматичні прояви саркоїдозу та мультицентричного ретикулогістіоцитозу, в главі VІІІ — остеоартроз. Наступна глава містить інформацію про метаболічні артро- та спондилопатії — подагру, генералізовану кальцифікуючу періартритопатію, пірофосфатну, апатитну, гемосидеринову, оскалатну, амілоїдну артропатії, ревматичні синдроми при гіперліпопротеїнемії та охронозі. В главі X розглянуто остеопороз, остеомаляцію та хворобу Педжета, в XІ – періодичні синдроми (інтермітуючий гідрартроз, паліндромний ревматизм, періодична хвороба тощо), в XІІ – вільозонодулярний синовіт, хондроматоз і синовіома. Глава XІІІ присвячена вузлуватій еритемі та синдрому Рейно, XІV – фіброміалгії та синдрому хронічної втоми, XV – захворюванням м”яких тканин, XVІ – гіпермобільному синдрому. В главі XVІІ описані ревматичні синдроми при ендокринних захворюваннях, в XVІІІ – такі при хронічній нирковій недостатності, гемофіліях, таласеміях та серпоподібноклітинній анемії, гіпо- та агамаглобулінеміях, а також гіпертрофічна остеоартропатія, паранеопластичні ревматичні синдроми, алергічна та нейропатична артропатія. Останні глави присвячені болю в нижній частині спини та НПЗЗ-гастропатії.

В додатках наводяться міжнародні шкали активності СЧВ, системних васкулітів і ревматичної лихоманки, критерії ефективності терапії РА, взірці протоколів та рекомендації групи OMERACT 2005 RAMRIS для оцінки ураження суглобів кистей при РА за допомогою МРТ (EULAR 2005), побічні ефекти НПЗЗ, глюкокортикоїдів, цитостатиків, препаратів золота, сульфасалазину, амінохінолінових похідних і бісфосфонатів. Викладені основні положення щодо біологічної терапії (EULAR 2004), індекси важкості коксартрозу, гонартрозу та останні рекоменндації EULAR щодо ведення таких пацієнтів, представлена корекція доз протиревматичних засобів при ХНН.

Версия для печати